Başlık : 2015-2016 BHAR YARIYILI ÖYP LİSANSÜSTÜ KONT. ÖZEL YETENEK SINAVI İLE ARŞ. GÖR ALIMI
Tarih : 15.02.2016

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 BAHAR YARIYILI ÖYP LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI (EK-2) İÇİN ÖZEL YETENEK SINAV DUYURUSU

 Yükseköğretim Kurulu tarafından; 2015-2016 bahar yarıyılı ÖYP Lisansüstü başvuruları kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne ait aşağıda belirtilen anasanat dalları için  kontenjanlar (Ek-2) ilan edilmiştir. Bu kapsamda Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esasların 9.maddesi 4.fıkrası uyarınca başvurular alınacaktır.

Madde 9/4 : “Özel yetenek sınavıyla lisansüstü eğitime öğrenci kabul eden anabilim dalları için ilgili yükseköğretim kurumunca özel yetenek sınavı yapılır. Değerlendirme ve yerleştirme adayların ÖYP Puanının % 75’i ve ilgili yükseköğretim kurumunca yapılan özel yetenek sınavının % 25’i hesaplanarak yapılır.”

KONTENJANLAR :

Anabilm/Sanat Dalı                      Eğitim Düzeyi                        Kontenjan 

İnteraktif Medya Tasarımı              Y.Lisans                                          5

Müzik ve Sahne Sanatları                Y.Lisans                                          3

Müzik ve Sahne Sanatları                Doktora                                          3

Sanat ve Tasarım                              Y.Lisans                                          3

Sanat ve Tasarım                              Doktora                                          3

Sanatta Yeterlik                               Doktora                                          3

BAŞVURU KOŞULLARI

ÖYP kapsamında araştırma görevlisi kadrosuna atanan ve yabancı dil puanı en az 65 olan adaylardan

1-Atanma Koşulu:  YÖK tarafından ÖYP Araştırma Görevlisi olarak başvuracağı anabilim /anasanat dalı ile eş veya eş değer bir bölüme atanmış bulunmak.

2-Mezuniyet Koşulu:  Doktora programlarına başvurabilmek için yüksek lisans derecesine sahip olmak.

3-ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Koşulu:  Özel yetenek sınavı ve yabancı dil puanı ile öğrenci alınan alanlara başvurularda herhangi bir puan türünden en az 70 puan almış olmak (ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.)

4-Yabancı Dil: ÜDS/KPDS/YDS veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarının birinden en az 65 veya eşdeğeri puan almış olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru yapacak adaylar, aşağıdaki yazılı belgeler ile birlikte ilan edilen süre içinde YTÜ ÖYP Koordinatörlüğüne şahsen başvurmalıdır.

  1. ÖYP Atanma Belgesi  (Atandığı bölüm ve/veya anabilim dalı ve atanma tarihi belirtilmiş olarak aslı veya aslı gibi onaylı) Atandığı anabilim dalı ile lisansüstü eğitim için yerleştirildiği anabilim dalı farklı olan adaylar; yerleştirildiği anabilim dalında eğitim alabileceğine ilişkin yükseköğretim kurumu kararını, atandığı bölüm ile lisansüstü eğitim için yerleştirildiği bölüm farklı olan adaylar ise yerleştirildiği bölümde eğitim alabileceğine ilişkin YÖK Yürütme Kurulu kararını da ayrıca ibraz etmek zorundadır.)
  2. Diploma (yüksek lisans kaydı için lisans mezuniyetine ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin, doktora kaydı için lisans ve yüksek lisans mezuniyetine ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin noter ya da ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı suretleri)

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar diploma veya mezuniyet belgelerini noter onaylı Türkçe tercümesiyle birlikte ibraz etmek zorundadır.

  1. Lisans ve yüksek lisans öğrenimi boyunca alınan bütün derslerin başarı notlarını ve mezuniyet not ortalamasını gösteren not dökümü (transkript)belgelerinin noter veya ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı sureti (Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar transkript belgelerini Türkçe tercümesiyle birlikte ibraz etmek zorundadır.)
  2. ALES sonuç belgesinin internet çıktısı veya fotokopisi
  3. Yabancı dil sınav sonuç belgesinin internet çıktısı veya fotokopisi
  4. Son altı ay içinde adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 2 adet vesikalık (4,5*6 cm) fotoğraf
  5. Nüfus cüzdanı fotokopisi (Nüfus cüzdanında T.C. Kimlik numarası yer almayanlar, T.C. Kimlik numaralarını birlikte ibraz etmek zorundadır.)
  6. İlk kayıt formu 

BAŞVURU İÇİN ADRES:

Yıldız Teknik Üniversitesi, ÖYP Koordinatörlüğü
Beşiktaş Yerleşkesi, Çukursaray Binası F44
Beşiktaş İSTANBUL

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

İşlem Basamağı Tarih
Aday başvuruları 22-24 Şubat 2016
Özel Yetenek sınavları Daha sonra belirlenecektir.
Başarılı adayların ilanı Daha sonra belirlenecektir.
Kesin kayıtlar Daha sonra belirlenecektir.

ÖZEL YETENEK SINAVI: Özel yetenek sınavı Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu'nda yapılacaktır.

DEĞERLENDİRME: Değerlendirmeler ÖYP puanının %75’i ve yapılan özel yetenek sınavının %25 ‘i alınarak hesaplanacaktır. Doktora için en az 70 puan şartı aranmaktadır.  (ÖYP puanı; lisans not ortalamasının %35’î, ALES puanının %50’si ve yabancı dil puanın %15’i alınarak hesaplanır.)

KAYIT İÇİN ADRES:

Yıldız Teknik Üniversitesi, ÖYP Koordinatörlüğü
Beşiktaş Yerleşkesi, Çukursaray Binası F44
Beşiktaş İSTANBUL
İlgili dökümanlar